Rabu, 14 Desember 2011

Martutur atau Sebutan Kekerabatan Pada Suku Batak Simalungun (2)


Pergertian dari Tondong

Tondong, maksudnya ialah keluarga pihak yang memberikan anak wanitanya kepada marga lain menjadi isterinya. Semua saudara – saudara yang terkait dengan keluarga yang memberi anak wanita itu menjadi tondong dari semua keluarga yang terkait pula dengan sipenerima wanita itu.
Pemberi wanita menjadi isteri kepada marga/keluarga lain ada di lakukan turun temurun yang masih terbina dan lestari sampai sekarang disebut nama – nama jenjangnya ialah sebagai berikut :
Tondong Ipardomui maksudnya ialah keluarga ibu – bapak isteri kita dan saudara – saudaranya termasuk saudara sepengambilan isteri dari Bapak isteri kita.
Tondong Pamupus maksudnya ialah keluarga/ibu bapak dari ibu yang melahirkan kita dari saudara laki – laki dari ibu kita ( ipar dari bapak kita ).
Tondong Simada Daroh maksudnya ialah keluarga yang melahirkan bapak atau ipar nenek kita termasuk saudara – saudara.
Tondong Bona maksudnya ialah keluarga yang melahirkan nenek kita dan saudara – saudaranya.
Tondong Asal/Tondong Tua/Tondong Bona – Bona.
Tondong ini maksudnya ialah keluarga yang melahirkan nenek Bapak kita semua tondong seterusnya ketingkat neneknya nenek bertemu pada Tondong asal yang juga disebut Tondong Tua atau Tondong Bona – bona. Selalu bergabung pada Tondong Bona.
Jenis tondong yang seperti diuraikan diatas disebut Tondong Manipat ( turun – temurun ) apabila dilakukan pengambilan isteri itu juga dari keluarga yang turun temurun atau pada satu turunan dari nenek generasi kelima dari kita.

Pengertian Tondong di Tondong atau Puang.
Yang dimaksud dengan tondong ni tondong ialah dari jalur yang melahirkan ibu/isteri atau mertua ibu/isteri dan martua ibunya lagi dan seterusnya martua ibunya lagi atau martua ipar ( tondong ni tondong ) atau sering juga lalur martua dari martua ini disebut Tulang Ni Tulang atau Puang.
Jenis – jenis Tondong Ni Tondong atau Puang.
Saudaranya dan juga yang melahirkan isteri ipar ( Tulang ni lae ).
Puang atau Puang Ni Tondong, maksudnya ialah keluarga yang melahirkan Tondong Ni Tondong termasuk saudaranya.
Puangta, maksudnya ialah keluarga yang melahirkan Puang atau Puang Ni Tondong dan saudaranya.
Tutur sebutan kita kepada jalur Tondong Ni Tondong ini berlaku seperti tutur sebutan kepada Tondong ( keluarga Martua ) seperti pada tutur yang diuraikan pada Martutur terdahulu.
Pengertian Sanina.
Sanina, maksudnya ialah saudara.
Sanina Sambuyak terdiri dari satu ibu – bapak yang disebut Sambuyak dalam arti yang sempit, dan dapat juga terdiri dari satu cabang Marga dalam arti satu turunan yang mana dimulai dari nenek yang memulai dari Cabang Marga yang dianut dihayati dan diamalkan sejak dahulu sampai sekarang.
Sanina Bapa maksudnya ialah Bapak yang bersaudara.
Sanina Oppung, maksudnya ialah nenek yang bersaudara.
Sanina Oppung Ni Bapa, maksudnya ialah neneknya Bapak yang bersaudara.
Sanina Oppung ni Oppung, maksudnya ialah neneknya nenek yang bersaudara atau generasi kelima dari kita. Silsilah sampai generasi kelima ini masih selalu terbina.
Sanina Inang, maksudnya ialah ibu yang beradik kakak satu keluarga atau Bapak sepengambilan isteri dari satu keluarga.
Sanina Sapariban, maksudnya ialah marga – marga lain yang sepengambilan isteri dari satu keluarga, atau isteri mereka satu ibu – bapak dan saudaranya.
Sanina Marsigamoton atau Gamot.
Sanina Marsigamoton atau Gamot, ini maksudnya ialah saudara yang terdiri dari berlainan cabang marga namun satu induk marga yang disyahkan dengan Upacara Adat. ( Pengamotgamotan ).
Mereka yang saling bersigamotan ini terlebih dahulu saling mengenal prilaku masing – masing sebelum disyahkan menurut adat.
Mereka yang saling bersigamotan harus berbeda menenrangkan segala yang mungkin dianggap rahasia. Kepada gamot inilah tempatnya menjelaskan sesuatu yang tidak mungkin dijelaskan kepada orang lain, atau kepada Tondong, Sanina dan Anak Boru.
Fungsi Gamot ini sangat berat karena harus bijaksana bertanggung jawab dan sebagai jaminan dan menjamin diantara mereka yang saling bersigamotan. Orang yang prilakunya kurang baik atau pembohong maka orang tidak mau menjadi saling menjamin/jaminan ( marsigamotan ).
Pada pengadilan Peradatan gamot ini turut melaksanakan sumpah apabila ada tuduhan dari pihak lain dan membela kebenaran dari orang yang diagomatinya. Gamot dapat mengundurkan diri dari saling marsigamotan.

Gabung Dong....

My Pagerank

Powered by  MyPagerank.Net
Yahoo bot last visit powered by MyPagerank.Net
Counter Powered by  RedCounter

  ©Template by Dicas Blogger.

TOPO